Phong thủy Đại Nam: Kết nối và phát triển phong thủy khoa học quốc tế

Từ ngày 13 – 21/4/2024, Phong thủy Đại Nam thuộc Tập đoàn XheroZone đã tổ chức đoàn tham dự giao lưu chia sẻ học thuật “Diễn đàn Quốc tế về Dịch học, Phong thuỷ Vận Ly Hỏa Nguyên Niên” tại Trung Quốc.